Hand of car mechanic with wrench. Auto repair garage.

Moderna vozila imaju elemente koji su zaduženi za odgovorno kretanje na putevima, uz što manje negativne efekte i posledice koje će stvoriti izduvni gasovi, i to su dpf filteri. Kako bi uvek radne performanse bile na nivou maksimuma, a čišćenje potpuno, servis dpf filtera je neizostavan deo zaštite životne sredine putem umanjenja eksternalija u okruženje.

Servis dpf filtera omogućava brzu i laku zamenu delova sistema, nakon provere funkcija i čišćenja svakog pojedinačnog elementa, ukoliko je to potrebno. U pogledu vremena realizacije, potreban je svega jedan dan ostavljanja vozila u servisu, dok se novčani izdatak kreće na nivou od oko 100 evra pa naviše, u zavisnosti od konkretnog stanja filtera, potreba za zamenom delova ili kompletnog sistema.

Kako se vrši servis dpf filtera radi provere ispravnosti i stepena zaprljanosti?

Sistem dpf filtera podrazumeva nekoliko delova, čije funkcije se moraju periodično proveriti u ovlašćenom servisu, kako bi vek upotrebe bio što duži. Sami filteri podrazumevaju inovativnu tehnologiju koja prečišćava izduvne gasove i čestice, nastale sagorevanjem, odnosno prilikom rada motora, kretanja većim brzinama, povremenim zaustavljanjima i izrazito visokim temperaturama. Servis dpf filtera najbolje je rešenje kako bi uvek bili ispravni, a dostupna je i opcija automatske regeneracije tokom vožnje od 60 kilometara na čas i kretanja motora na nivou od 3.000 obrtaja.

Svakako, takvo čišćenje može pomoći da filteri dobiju deo nove snage za rad, ali kompletna ispravnost zahteva profesionalni pristup. Naime, servis dpf filtera jedino je pouzdano rešenje da će svaki deo biti potpuno čist, proveren i ispitan, osušen i vraćen u prvobitno stanje za maksimum benefita i funkcija. Prilikom servisiranja može biti utvrđeno da je potrebna zamena filtera, ili delimično čišćenje zbog određenog stepena zaprljanosti.

Prednosti koje ima servis dpf filtera – bez potreba za visokim troškovima njihove zamene

Mnogo je dobrih strana koje ima servis dpf filtera u današnjem vremenu, pre svega jer je to način da se u svakom trenutku proveri njihova ispravnost, stepen zaprljanosti i sklonost ka začepljenju. Za razliku od kupovine novog sistema, servisiranje će vek upotrebe učiniti dužim, kretanje vozila bez trzaja, slabog gasa i obimnog dima, što će sveukupno uštedeti i vreme i novac ljudi.

Servis dpf filtera podrazumeva odvoženje vozila kod profesionalnog i iskusnog tima majstora, a zatim i i zadržavanje svega 24 ili 48 časova, kako bi se izvršila procedura skidanja, čišćenja delova, sušenja i vraćanja u prvobitno stanje. U slučaju da se lampica koja signalizira preteranu zaprljanost dpf filtera ignoriše, postoji mogućnost da dođe do prekida njihovih funkcija i da se ne mogu očistiti, već jedino rešenje koje može biti jeste skupocena kupovina i zamena. Servis dpf filtera vrši se detaljno i pouzdano, a sistem dobija snagu od čak 99% ponovnih performansi i rada bez problema.

Posvećivanje pažnje posledicama vožnje zahteva odgovoran pristup i prema svakom delu na automobilu. Servis dpf filtera kao način detaljne i sigurne provere funkcionisanja sistema za prečišćavanje izduvnih gasova, čestica i drugih materija savetuje se bar periodično, a obavezno u slučaju uključivanja lampice u vozilu koja signalizira začepljenost i minimum funkcija ovog sistema.