DPF, Katalizaror

Sistem dpf filtera podrazumeva delove automobila koji se fabrički ugrađuju kao zakonska obaveza od 2009. godine, u cilju umanjenja negativnih efekata koje često ostavljaju izduvni gasovi u okruženju. Na određenoj kilometraži, a u zavisnosti od stepena zaprljanosti, lampica u vozilu signalizira da je vreme za čišćenje dpf filtera u profesionalnom servisu.

Najčešće kada vozilo pređe 200.000 kilometara, cena čišćenja dpf filtera biće novčani izdatak potreban da bi se sistem povratio u prvobitno stanje i maksimum performansi emitovanja manjeg obima izduvnih gasova. U današnjem vremenu, cena čišćenja dpf filtera od nekoliko hiljada dinara obezbeđuje veliki broj prednosti vlasnicima vozila i produžava njihov vek upotrebe, uz odgovornost, održivost i ekološku svest.

Cena čišćenja dpf filtera u profesionalnom servisu danas je prava sitnica

Da bi se obezbedilo čišćenje dpf filtera nije potrebno izdvojiti čitavo bogatstvo, kao što bi to zahtevala kupovina novog sistema u slučaju kvara, preopterećenosti i preobimne zaprljanosti. Cena čišćenja dpf filtera iznosi između 5.000 i 10.000 dinara, što zavisi od stepena zaprljanosti i samog stanja sistema. Za taj novac, dobija se kontrola njihove ispravnosti, zatim detaljno rasklapanje delova, pranje, sušenje i povratak u prvobitno stanje sa više od 90% radnog kapaciteta prečišćavanja. Za razliku od toga, kupovina novih dpf filtera zahteva trošak od 120.000 najmanje, zbog čega je jasno da ogromne uštede stvara redovno servisiranje, proveravanje i čišćenje sistema. Istovremeno, cena čišćenja dpf filtera vrši zamenu i enormnih novčanih izdataka koji bi nastali u slučaju da dođe do kvara drugih delova vozila, što može da se odnosi i na mehanizam gasa, kao i sam rad motora.

Šta sve pruža cena čišćenja dpf filtera u današnjem vremenu?

Cena čišćenja dpf filtera obezbeđuje višestruke benefite, zaštitu, sigurnost i odgovoran pristup vožnji u modernom dobu. Naime, zanemarljivi izdatak za čišćenje sistema pruža redovno proveravanje ispravnosti, a potrebno je posetiti servis sa prvim signaliziranjem lampice u vozilu. Takođe, automatska regeneracija vrši se pri brzini od 60 kilometara na čas i broju obrtaja motora od 3.000, što može umanjiti stepen zaprljanosti filtera, uz naknadnu posetu servisa i detaljno čišćenje. Cena čišćenja dpf filtera pored sistema spremnog za ponovnu upotrebu pruža i test stepena zaprljanosti uz dobijanje jasnih rezultata, snimanje unutrašnjeg stanja, detaljno pranje, sušenje i povratak u funkcionisanje.

Takođe, iskusni predstavnici servisa pružaju mogućnost izlaska na teren i direktnog utvrđivanja stanja sa dpf filterom na licu mesta, kako usled duže vožnje ne bi došlo do drugih kvarova i težih posledica po samo funkcionisanje automobila i u vidu visokih troškova. Istovremeno, iskusni majstori uvek proveravaju koliko je dpf filter zaprljan, kako rade dizne, zatim pritisak na turbinu, aktiviranje senzora i druge parametre koji mogu biti znak problema sa sistemom prečišćavanja izduvnih gasova, tečnosti i čestica u vozilu.

Cena čišćenja dpf filtera danas predstavlja nizak novčani izdatak od nekoliko hiljada dinara, ili u proseku oko 50 evra, što je zaista zanemarljivo u poređenju sa benefitima koje pruža redovno servirisanje. Periodično proveravanje ispravnosti pruža dugovečnu upotrebu filtera bez potreba za popravkom, zamenom i kupovinom sistema, kao i bezbednu vožnju na odgovoran i ekološki zasnovan način.